Ca lâm sàng: Fetal fibrosarcoma

Lượt xem: 655

CA LÂM SÀNG: FETAL FIBROSARCOMA

Nguyễn Ngọc Tú*, Nguyễn Xuân Lan*, Trịnh Nhựt Thư Hương**, Nguyễn Hữu Chí***, Hà Tố Nguyên*

 

 

*Khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Từ Dũ, **Khoa Chăm sóc trước sanh bệnh viện Từ Dũ, ***Trưởng khoa siêu âm bệnh viện Nhi Đồng 1