Cập nhật đánh giá độ hẹp động mạch cảnh trong bằng siêu âm Doppler

Lượt xem: 3511

Cập nhật đánh giá độ hẹp động mạch cảnh trong bằng siêu âm Doppler

– Bs Nguyễn Quang Trọng

width=300