Ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI SIÊU ÂM VIỆT NAM

STT

HỌ VÀ TÊN

LIÊN LẠC

HH – HV

NƠI CÔNG TÁC

1

BÙI NGỌC THUẤN 

0913 198 743

Thuanbui2003@yahoo.com

BSCK2

Bệnh viện ĐA KHOA Cần Thơ

2

BÙI PHÚ QUANG

0903 749 392

buiphuquang@gmail.com

BSCK2

Bệnh Viện CHỢ RẨY

3

BÙI QUANG HUYNH

0904 525 852

huynhbq69@yahoo.com

Thạc sỹ

Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC

4

BÙI VĂN GIANG

0904 217 756

buivangiang@hmu.edu.vn

Tiến Sỹ

Bệnh viện SAINT PAUL

5

ĐÀO HỮU ĐƯỜNG

 

0914 728 098

daohuuduong1979@yahoo.com

Thạc sỹ

Bệnh viện 198

6

ĐỖ THỊ NGỌC HIẾU

 

0903 763 359

dohieudhyd@gmail.com

BSCK2

Bệnh viện TRƯỜNG Đại Học Y Dược HCM

7

HÀ TỐ NGUYÊN

0908 401001

hatonguyen@gmail.com

Thạc sỹ

Bệnh viện TỪ DŨ

8

HỒ XUÂN TUẤN

0914 084 567

drhoxuantuan@gmail.com

Thạc sỹ

BV ĐK ĐÀ NẲNG

9

JASMINE THANH XUÂN

 

0918 792 788

jasminexuan@yahoo.com

BSCK2

Trung tâm Y khoa MEDIC-HCM

10

LÂM ĐÔNG PHONG

 

0913 675 758

lamdongphong@gmail.com

BSCK1

Trường Đại học Y DƯỢC Cần Thơ

11

LÊ ANH TUẤN

0904 333 382

drtuantd@yahoo.fr

Thạc sỹ

Bệnh viện BẠCH MAI

12

LÊ HỒNG CÚC

0903 158 530

le.hongcuc@yahoo.com.vn

BSCK2

Bệnh viện UNG BƯỚU HCM

13

LÊ QUANG THÔNG

0913424440

lequangmd@yahoo.com.vn

BSCK1

Nguyên TK Thăm dò chẩn đoán BV Đà Nẵng

14

LƯU HIẾU THẢO

0988100333

luuhieuthao@gmail.com

BSCK2

Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tp HCM

15

NGUYỄN ANH TUẤN

 

0946 835 768
bsnguyenanhtuanpstw@gmail.com

BSCK2

Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

16

NGUYỄN CÔNG QUỲNH

0913 439 674

thaoquynh96@yahoo.com

Thạc sỹ

Bệnh viện TRƯỜNG Đại Học Y – Dược Huế

17

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

0913 243 116

hungtrivia@gmail.com

BSCK1

Bệnh viện VIỆT TIỆP Hải Phòng

18

NGUYỄN DUY TRINH

0912 691 662

drtrinhxqbm@gmail.com

Tiến sỹ

Bệnh viện BẠCH MAI

19

NGUYỄN HỒNG THANH

0912 477 533

Thanh.nguyen608@gmail.com

BSCK2

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên

20

NGUYỄN HỮU CHÍ

DĐ: 0926 690 936

dr_huuchi@yahoo.com

BSCK2

Bệnh viện NHI ĐỒNG 1

21

NGUYỄN LAN HƯƠNG

0913 083 132

huongus@yahoo.com

Thạc sỹ

Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC

22

NGUYỄN MINH HOÀNG

0913 452 259

pymeditec@gmail.com

BSCK2

Bệnh viện ĐA KHOA Phú Yên

23

NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN

0913 495 551

baoquanj@gmail.com

PGS.TS

Bệnh viện TRUNG ƯƠNG HUẾ

24

NGUYỄN QUANG TRỌNG

0983 450 565

docteurtrong@gmail.com

BSCK1

Bệnh viện PHÁP-VIỆT TpHCM

25

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

0983 141 075

drlekimngoc@gmail.com

Thạc sỹ

Bệnh viện NHI Trung Ương

26

PHẠM THỊ ANH THƯ

 

0906946190

dranhthu86@gmail.com

Thạc sỹ

Trường Đại học Y DƯỢC Cần Thơ

27

PHẠM VĨNH HÙNG

DĐ: 0908 757 686

bsphamvinhhung@gmail.com

Thạc sỹ

Bệnh viện UNG BƯỚU Hà Tĩnh

28

TRẦN VĂN RIỆP

0903 200 635

tranvanriep@yahoo.com

PGS.TS

Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108

29

VŨ HẢI THANH

 

0903 263 447

haithanhcdha@gmail.com

Thạc sỹ

Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC