SIÊU ÂM TỔNG QUÁT  

PGS Nguyễn Phước Bảo Quân

Bệnh viện: Bệnh viện TRUNG ƯƠNG HUẾ
Email: baoquanj@gmail.com

ThaS Vũ Hải Thanh

Bệnh viện: Bệnh viện Hữu Nghị VIỆT ĐỨC
Email:haithanhcdha@gmail.com

SIÊU ÂM TIM  

PGS TS TRẦN VĂN RIỆP

Bệnh viện: Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108
Email: tranvanriep@yahoo.com

TS Lê Kim Tuyến

Bệnh viện: VIện Tim TP HCM
Email: t_lekim@yahoo.com

SIÊU ÂM MẠCH MÁU  

PGS Nguyễn Phước Bảo Quân

Bệnh viện: Bệnh viện TRUNG ƯƠNG HUẾ
Email: baoquanj@gmail.com

BS Nguyễn Quang Trọng

Bệnh viện: Bệnh viện PHÁP-VIỆT TpHCM
Email: docteurtrong@gmail.com

SIÊU ÂM PHỤ KHOA SIÊU ÂM NHI KHOA

ThS Hà Tố Nguyên

Bệnh Viện: Từ Dũ
Email: hatonguyen@gmail.com

BS CKII Nguyễn Hữu Chí

Bệnh vi: Nhi Đồng I
Email: dr_huuchi@yahoo.com

SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - CAN THIỆP SIÊU ÂM TUYẾN VÚ VÀ GIÁP TUYẾN

TS Bùi Văn Giang

Bệnh viện : SAINT PAUL
Email: buivangiang@hmu.edu.vn

BS CKII Lê Hồng Cúc

Bệnh viện: Ung bướu TP HCM
Email: le.hongcuc@yahoo.com.vn


 

Bình luận