Bác sĩ siêu âm cần làm gì để hạn chế sự lây lan của COVID-19?

Xem thêm

Vai trò của kỹ thuật cắt lớp vi tính trong dịch bệnh COVID 19

Xem thêm

Euroson2020 lần thứ 32, 11-13/6/2020 tại Bergen, Norway

Xem thêm

Hội nghị siêu âm thế giới lần thứ 18, 26-29/5/2021 tại Romania

Xem thêm

WFUMB\'s COE tại Việt Nam: Giới thiệu trung tâm hỗ trợ giáo dục và huấn luyện siêu âm

Xem thêm

VSUM trở thành thành viên chính thức của AFSUMB

Xem thêm