Chuỗi hội thảo trực tuyến "cập nhật những tiến bộ và vai trò của siêu âm trong bệnh lý gan vú giáp và Sản phụ khoa" do Chi Hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng hãng Mindray tổ chức Thời gian: Từ tháng 10 - 2021 đến tháng 01 - 2022

Xem thêm

Chi hội siêu âm Việt Nam phối hợp với hãng Philips tổ chức hội thảo trực tuyến:

Xem thêm

Webinar: Cập nhật siêu âm chẩn đoán bệnh lý ống tiêu hóa, 14:30 - 17:00 thứ 7 ngày 4/9/2021

Xem thêm