siêu âm đàn hồi mô tuyến giáp bằng phương pháp tạo hình và đo vận tốc sóng biến dạng qua kỹ thuật ARFI

Xem thêm

Ghi hình đàn hồi: Nguyên lý , kỹ thuật và ứng dụng trong chẩn đoán thương tổn khu trú tuyến vú- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Xem thêm

Siêu âm đàn hồi: ứng dụng lâm sàng trong khảo sát bệnh lý gan- PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Xem thêm

Siêu âm đàn hồi: Nguyên lý, kỹ thuật và ứng dụng lâm sàng -PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Xem thêm